Çalık Hukuk Danışmanlık, kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri; sigorta bedelinin tahsili; sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri; zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilafların çözümü; sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi, ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemlerinin yapılması; sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla dava açılması hizmetlerini sağlamaktadır.