Çalık Hukuk Danışmanlık, konut veya ticari gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi ve feshi; ödenmeyen kira bedellerinin tahsili, kiracının tahliyesi, gayrimenkul mülkiyetinden, yönetiminden ve bakımından kaynaklanan her türlü hukuki sorunların çözümü; satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, müzakere edilmesi, tapu müdürlükleri nezdinde tamamlanması gereken hukuki süreçlerin yürütülmesi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.