Çalık Hukuk Danışmanlık, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde Ceza Hukuku ihtilaflarının çözümü alanında, müvekkillerine soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ihtiyaç duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.