Çalık Hukuk Danışmanlık, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyetnamenin iptali davası açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması, miras taksimi sözleşmelerinin hazırlanması, mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali, mirasın reddi, mirastan feragat ve çıkarılma, ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis, miras sebebiyle istihkak ve tereke davalarının açılması gibi Miras Hukuku kapsamına giren ihtilafların çözümüne ilişkin hukuki hizmet sunmaktadır.