Çalık Hukuk Danışmanlık, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Hukuki destek kapsamında, müvekkillerin alacaklı olduğu dosyaların tahsilinde çözümler sunulmakta; müvekkiller aleyhine başlatılan takiplerin durdurulması ve risklerin ortadan kaldırılması konularında hukuki imkanlar dahilinde müvekkillerin menfaatleri korunmakta ve müvekkiller, mahkemeler ve diğer kurumlar nezdinde temsil edilmektedir.