Çalık Hukuk Danışmanlık, Tüketici Hukuku alanı içerisine giren her türlü konuda hukuki hizmet sağlamaktadır. Hukuki hizmetler, Tüketici Mahkemeleri'nde ve Tüketici Hakem Heyetleri'nde görülen dava ve uyuşmazlıklarda vekillik hizmetinin yanında Tüketici Hukuku'na uygun tüm sözleşmelerin takibi (kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi) konularında danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.