Çalık Hukuk Danışmanlık, hukuk uyuşmazlıklarının dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi için arabuluculuk hizmeti sunmaktadır. Sunulan arabuluculuk hizmetleri, ihtiyari arabuluculuk ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk hizmetlerini kapsamaktadır.