Çalık Hukuk Danışmanlık, birçok farklı sözleşmenin müzakeresinde danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmeler hakkında danışmanlık, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlık halinde dava açılması konularında hukuki hizmet sunmaktadır.