Çalık Hukuk Danışmanlık, üretim ve hizmet sektörlerinin çeşitli alanlarında, işçi/işveren ilişkisini ilgilendiren tüm konularda hukuki hizmet sağlamaktadır. Hukuki hizmet özellikle işçi/işveren ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklarda ihtilaf öncesi sulh görüşmelerinin yürütülmesi, ihtilaf halinde arabuluculuk ve iş mahkemelerinde müvekkillerin temsil edilmesi konularının yanı sıra her türlü iş sözleşmesinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve feshi ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.